Søgårdevej 3A, Holmsland, 6950 Ringkøbing

Store Søgård Svineproduktion bestående af 5 ejendomme og 243,5 ha

Store Søgård Svineproduktion består af 5 ejendomme, hvoraf de to er bygningsløse ejendomme.

Søgårdevej 3 er hovedejendommen, beliggende 1 km nord for Kloster by i smukke omgivelser med kik til Stadil Fjord. Et stort, flot og godt indrettet stuehus fra 2009 på 209 m2, samt garage med plads til 3 biler.
Gode driftsbygninger opført i perioden fra 2000 til 2005 der siden er blevet delvis ombygget. Stor foderlade med korngrav samt 2 gastætte siloer. Fra den oprindelige ejendom anvendes en ældre lade samt et maskinhus med fast bund. Det gamle stuehus anvendes i dag som medarbejderbolig med 2 lejligheder.
Ejendommen er godkendt til den nuværende produktion på 1.157 årssøer med smågrise op til fravænning samt 500 sopolte i alt 279,10 DE. Alle smågrise sælges lige fra soen til en fast aftager. Besætningens sundhedsstatus er Blå SPF og salmonella status er Niveau 1 og Kategori A. Besætningens effektivitet ligger omkring 28-29 grise/ årsso. Samlet jordtilliggende på 70,54 ha, hvor der kan søges EU tilskud til 65,4 ha. Der er tilladelse til at vande 40 ha fra Stadil Fjord. Der er jordledning og hydranter på ejendommen. Anlægget har dog ikke været i brug de senere år Jordboniteten består af klægjord og sandmuldet jord.


Bandsbyvej 28 ligger tæt ved Kloster by, kulturcenter og skole. Præsentabelt stuehus med gode ydre rammer og overskuelig bygningsmasse. Ejendommen opvarmes med halmfyr/ træfyr som er en meget billig varmekilde. Der er pt. 2 lejemål i beboelsen. Staldbygningerne er af ældre dato, men er renoveret og anvendes til 500 polte. Der er gylleanlæg men ingen gylletank. Maskinhuset er pt. udlejet.
Besætningens sundhedsstatus er Blå SPF og salmonella status er Niveau 1 og Kategori A.
Der hører 63,7 ha til ejendommen, hvor der søges EU tilskud til 58 ha. Der er tale om god dyrkningssikker jord på agermarken og klægjorden i engen.


Høbrovej 23 er beliggende 5 km nord for Hee. Beboelsen er udlejet og har været det gennem flere år. Driftsbygningen en FRATS stald, hvor der er mulighed for at have en produktion af 4.450 slagtesvin årligt, fra 32 kg til 107 kg svarende til 123,61 DE som ejendommen er godkendt til. Der er alternativt mulighed for at producere 23.000 smågrise fra 7 - 30 kg på ejendommen, men det kræver en ny miljøgodkendelse. Der er ingen besætning på ejendommen nu.
Samlet jordtilliggende på 61,8 ha, hvoraf de 52 ha er dyrkbar og ca. 5 ha er skov/hede, hvor der ses både råvildt og kronvildt. Halvdelen af skovarealet er registreret som § 3. Det resterende areal er vej, grund, skel mv. Der er mulighed for at vande 40 ha, med en tilladelse til 48.000 m3. pr. år. Der kan søges EU tilskud til 51,66 ha. Jordboniteten er let sandjord. Der medfølger 1 vandingsmaskine.
Maskinhuset på 310 m2 er udlejet for et år ad gangen.


Vesterhede er en bygningsløs ejendom beliggende nord for Ringkøbing, hvis samlet jordtilliggende på 17,8 ha, hvor der kan søges EU tilskud til ca. 17,6 ha. Jordboniteten er klægjord og sandmuldet jord.


Houvig Klitvej er en bygningsløs ejendom beliggende nord for Søndervig, hvis samlet jordtilliggende på 29,57 ha. Der kan søges EU tilskud til ca. 27,5 ha. Jordboniteten er klægjord og sandmuldet jord
Jorden er bortforpagtet frem til den 31. august 2014.


Dele af jorderne på Holmsland ligger tæt på Stadil Fjord, i Natura2000 og EU-habitat områder.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.