Høbrovej 23, Hee, 6950 Ringkøbing

Høbrovej 23 er beliggende 5 km nord for Hee. Beboelsen er udlejet og har været det gennem flere år. Driftsbygningen en FRATS stald, hvor der er mulighed for at have en produktion af 4.450 slagtesvin årligt, fra 32 kg til 107 kg svarende til 123,61 DE som ejendommen er godkendt til. Der er alternativt mulighed for at producere 23.000 smågrise fra 7 - 30 kg på ejendommen, men det kræver en ny miljøgodkendelse. Der er ingen besætning på ejendommen nu.
Samlet jordtilliggende på 61,8 ha, hvoraf de 52 ha er dyrkbar og ca. 5 ha er skov/hede, hvor der ses både råvildt og kronvildt. Halvdelen af skovarealet er registreret som § 3. Det resterende areal er vej, grund, skel mv.
Der er mulighed for at vande 40 ha, med en tilladelse til 48.000 m3. pr. år. Der medfølger 1 vandingsmaskine.
Der kan søges EU tilskud til 51,66 ha. Jordboniteten er let sandjord.
Maskinhuset på 310 m2 er udlejet for et år ad gangen.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.